Regulamin cmentarza

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII PW. NAWIEDZENIA NMP
W SKOMIELNEJ CZARNEJ

 

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

1. Cmentarz jest własnością Parafii pw. Nawiedzenia NMP 

w Skomielnej Czarnej i służy wszystkim jej Parafianom.

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii.

3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.

4. Groby powinny być zaopatrzone w napisy zawierające imię i nazwisko oraz datę śmierci. Po okresie 20 lat groby zaniedbane, nieopisane będą ponownie użyte. 

5. Wszelkie prace na cmentarzu muszą być uzgodnione z Administratorem cmentarza.

6. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach: 

- grób pojedynczy: 1,90 m x 0,90 m 

- grób podwójny: 2,40 m x 1,10 m 

Inny wymiar grobu należy uzgodnić z wykonawcą prac na cmentarzu. 

7. Zgody wymaga: 

- grzebanie zmarłych,

- ekshumacja lub przeniesienie do innego grobowca po przedstawieniu koniecznych zezwoleń,

- budowa grobowca,

- budowa lub remont pomnika,

- prowadzenie wszelkich robót kamieniarskich,

- wykonywanie betonowych wylewek przy grobach, układanie kostki, umieszczanie ławeczek przy grobach,

- sadzenie lub wycinanie drzew lub krzewów na cmentarzu.

8. Zakres wykonywanych prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.

9. Bieżące odpady i śmieci mają być składowane jedynie  w kontenerze obok głównej bramy. Ziemię po wykopaniu grobu oraz pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć 

z cmentarza przez wykonującego prace. Zabrania się składowania tych odpadów w kontenerze.

10. Na cmentarzu zabrania się: 

-   zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca 

-   wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy 

• zanieczyszczania terenu wokół  cmentarza oraz niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych 

• wprowadzania zwierząt 

• samowolnego sadzenia i usuwania drzew

• palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

 

Administrator cmentarza

Proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Skomielnej Czarnej 

tel. 12 373 21 61

Wykonawca prac na cmentarzu:

 

Przekaż 1% katolickiemu Radiu AIN KARIM

Zachęcamy do wspierania naszego radia i z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty!

Nasz adres

  • Parafia Nawiedzenia NMP - Bracia Kapucyni
  • 32-437 Skomielna Czarna 240
  • tel. +48 12 37 32 161
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • numer konta: 62 8591 0007 0230 0000 1690 0001

Dziękujemy

  • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
    Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

  • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…